We are looking for passionate travelers all over the world, who would like to write with us!
  • Accueil
  • Jobs
  • 3 Erzéier dip. (m/w) 10 St./Woch CDI - Maison Relais Walfer

3 Erzéier dip. (m/w) 10 St./Woch CDI - Maison Relais Walfer

sicht fir d’Maison Relais Walfer

  • 3 Erzéier dip. (m/w) – 10 St/Woch ; CDI

Ufank : no Ofsprooch

Profil:

- berufflech Erfarung am sozio edukative Beräich

- lëtzebuergesch, däitsch a franséisch schwätzen

- am Besetz vun engem unerkannten Diplom an mat enger „Autorisation d’exercer“

- Sënn vu Verantwortung a vun Organisatioun

- Oppen a kommunikativ sinn

- Equippegeescht

- Flexibel an de Schaffzäite sinn

- B-Führerschäin

- am Besetz vun engem éischt Hëllef Cours sinn

D’Leit ginn nom Kollektivvertrag CCT-SAS vum sozialen Secteur bezuelt. Eng éischt Selektioun gëtt op Grond vun den Dossiere gemaach.

D’Kandidature mat Liewenslaf an engem rezenten Extrait aus dem Casier judiciaire (Bulletin no 3, 4. an 5.) sinn bis

spéitstens den 15. August 2019 ze riichten un:

 

Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l.

MAISON RELAIS WALFER »

Mme BIELEN Sabine

104, rte de Luxembourg  L-7241 Bereldange